پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونتها و ادارت
معاونتها و ادارت

سید جمال موسویان

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

06133737293 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................

سید حمید میر علایی

معاون فنی

06133737270 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................

بهزاد تجری 

معاون آبخیزداری

06133737295 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................

عبداکریم نجفوند

معاون حفاظت و امور اراضی

06133737306 

 

 

 

.........................................................................................................

سرهنگ عزیز قلاوند

فرما نده یگان حفاظت

06133737288 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

چاپ | ارسال به ديگران  |