لوگو

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است . رسول اکرم (ٌص)

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟

2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

3- نام فرد و یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید 
4- نام فرد و یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید
5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
6- چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است . لطفا آنرا مرقوم فرمایید ( با ذکرمورد و فرد مورد نظر )
7- لطفا نظرات و پیشنهاد های خود را برای اطلاح امور بنویسید .
8 -نام و نام خانوادگی ( درصورت تمایل )
شماره تماس ( در صورت تمایل )

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)