پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
لوگو

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
  • ·         جنگل و مرتع
1-    فرآیند صدور مجوز بهره برداری و حمل محصولات مشروط که در اراضی ملی واقع شده اند .
2-    فرآیند صدور مجوز بهره برداری و حمل محصولات دارویی و صنعتی مشترک فی ما بین اراضی زراعی ، گلخانه ای و باغی با اراضی ملی
3-    فرآیند صدور مجوز بهره برداری و حمل محصولات مرتعی و جنگلی در اراضی ملی دارای طرح مصوب
4-    فرآیند اجرای کمیسیون ماده 49 رسیدگی به اعتراضات ممیزی مراتع
  • آموزش و ترویج
6-    فرآیند جذب کارورز
 
چاپ | ارسال به ديگران  |